Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
463

I C 117/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2013-12-12

Data publikacji: 2014-01-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 117/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Jacek Saramaga Protokolant st. sekretarz sądowy Joanna Żygała po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2013 r. w Przemyślu sprawy z powództwa P. S. i H. S. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I z a s ą d z a od pozwanego Towarzystwa (...) SA z siedzibą w W. na rzecz powódki H. S. kwotę 62.351,89 (sześćdziesią
Czytaj więcej»

I C 402/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2015-04-16

Data publikacji: 2015-06-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 402/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Saramaga Protokolant: st. sekretarz sądowy Joanna Żygała po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2015 r. w Przemyślu sprawy z powództwa: R. C. i M. C. przeciwko: (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki M. C. kwotę 59.211,18 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jeden
Czytaj więcej»

I C 395/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2015-12-17

Data publikacji: 2016-01-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 395/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Jacek Saramaga Protokolant st. sekretarz sądowy Joanna Żygała po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2015 r. w Przemyślu na rozprawie sprawy z powództwa J. C. i E. C. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki E. C. kwotę 100.000 (sto tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia
Czytaj więcej»

I C 574/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2014-10-16

Data publikacji: 2014-12-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt C 574/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2014 Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Saramaga Protokolant: st. sekretarz sądowy Joanna Żygała po rozpoznaniu w dniu 16 października 2014 w Przemyślu na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (...) z siedzibą w G. przeciwko M. L. ­ o zapłatę I zasądza od pozwanej M. L. na rzecz powoda Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
Czytaj więcej»

I C 576/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2015-01-28

Data publikacji: 2015-03-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 576/14 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 28 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grażyna Mrozowicz Protokolant: st. sekr. sądowy Marta Dziduch po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2015 r. w Przemyślu na rozprawie sprawy z powództwa E. K. przeciwko (...) SA V. (...) w W. o zapłatę I z a s ą d z a od pozwanego (...) Towarzystwa (...) w W. na rzecz powódki E. K. kwotę 40.000 (czte
Czytaj więcej»

I C 612/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2013-11-07

Data publikacji: 2013-12-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 612/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Saramaga Protokolant: st. sekretarz sądowy Joanna Żygała po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2013 r. w Przemyślu sprawy z powództwa A. B. i J. B. (1) przeciwko R. B. o zapłatę I zasądza od pozwanej R. B. solidarnie na rzecz powodów A. B. i J. B. (1) kwotę 4.226.086,09 zł (cztery miliony dwieście dwadzieścia sześć tysi
Czytaj więcej»

I C 889/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2015-10-19

Data publikacji: 2015-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 889/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grażyna Mrozowicz Protokolant: str. sekr. sądowy Marta Dziduch po rozpoznaniu w dniu 19 października 2015 r . w Przemyślu na rozprawie sprawy z powództwa J. P. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w S. na rzecz powódki J. P. kwotę 83.000 (osiemdziesiąt trzy tysiąc
Czytaj więcej»

I C 907/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2014-03-20

Data publikacji: 2014-05-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 907/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Saramaga Protokolant: st. sekretarz sądowy Joanna Żygała po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 r. w Przemyślu na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w W. przeciwko M. C. (1) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I uznaje za bezskuteczne w stosunku do powoda Banku (...) S.A. w W. : a umowę darowizny zawartą
Czytaj więcej»

I C 929/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2015-12-17

Data publikacji: 2016-05-16

trafność 100%

Sygn. akt C 929/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Saramaga Protokolant: st. sekretarz sądowy Joanna Żygała po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2015 w Przemyślu na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki A. M. tytułem zadośćuczynienia kwotę 10
Czytaj więcej»

I Ca 54/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2015-09-17

Data publikacji: 2016-01-26

trafność 100%

Sygn. akt I Ca 54/15 POSTANOWIENIE Dnia 17 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Elżbieta Kwaśny Sędziowie: SO Małgorzata Reizer SO Jacek Saramaga (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Wirkijowska po rozpoznaniu w dniu 17 września 2015 r. w Przemyślu na rozprawie sprawy z wniosku J. K. i D. Ś. z udziałem J. E. (1) , M. K. , Gminy N. , J. O. , Z. K. , E. Ś. i Z. G. o ustanowienie służebności drogi koniecznej na skutek apelacji
Czytaj więcej»