Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
462

III U 1351/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2014-01-16

Data publikacji: 2014-02-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Do nabycia prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym na podstawie art. 184 w związku z art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.) nie uprawnia nazwa stanowiska pracy wskazana w angażu czy świadectwie pracy, lecz faktyczne wykonywanie prac (...)
Sygn. akt III U 1351/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Lucyna Oleszek Protokolant: Elżbieta Onufryk po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2014 r. w Przemyślu na rozprawie sprawy Z. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o emeryturę na skutek odwołania Z. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w R. z dnia 10 października 2013
Czytaj więcej»

III U 1366/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2014-03-07

Data publikacji: 2014-03-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Prawo do świadczeń uzależnionych od niezdolności do pracy oraz wysokość tych świadczeń ulega zmianie, jeżeli w wyniku badania lekarskiego, przeprowadzonego na wniosek lub z urzędu, ustalono zmianę stopnia niezdolności do pracy, brak tej niezdolności lub jej ponowne powstanie.
Sygn. akt III U 1366/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Lucyna Oleszek Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Radochońska po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2014 r. w Przemyślu na rozprawie sprawy Z. H. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o rentę z tytułu niezdolności do pracy – zmianę stopnia niezdolności do pracy na skutek odwołania Z. H. od de
Czytaj więcej»

III U 1371/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2013-12-20

Data publikacji: 2014-01-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Za osoby pozostające na utrzymaniu innych członków rodziny w rozumieniu art. 136 ust. 1 uważa się osoby, które bądź to nie posiadają żadnych własnych świadczeń emerytalno-rentowych (gdyż dopiero wystąpiły z wnioskiem o nie), bądź też pobierają wprawdzie takie świadczenia, ale w najniższej wysokości przewidzianej ustawą, a koszt zaspokajania (...)
Sygn. akt III U 1371/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Lucyna Oleszek Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Radochońska po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2013 r. w Przemyślu na rozprawie sprawy W. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po zmarłym K. S. na skutek odwołania W. S. od decyzji Zakładu U
Czytaj więcej»

III U 1381/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2013-12-20

Data publikacji: 2014-03-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Do nabycia prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym na podstawie art. 184 w związku z art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Z 2009r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) nie uprawnia nazwa stanowiska pracy wskazana w angażu czy świadectwie pracy, lecz faktyczne wykonywanie prac (...)
Sygn. akt III U 1381/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Lucyna Oleszek Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Radochońska po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2013 r. w Przemyślu na rozprawie sprawy M. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o emeryturę na skutek odwołania M. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w R. z dnia 2
Czytaj więcej»

III Ua 17/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2015-09-18

Data publikacji: 2015-10-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: Nie każdy przejaw aktywności zawodowej stanowi wypełnienie przesłanki z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, powodujące utratę prawa do zasiłku chorobowego.
Sygn. akt III Ua 17/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym : Przewodniczący- Sędzia SO Bożena Błachowicz Sędzia SO Zofia Jakubów SO Lucyna Oleszek (spr.) Protokolant st. sekretarz sądowy Katarzyna Maziarczyk-Kotwica po rozpoznaniu w dniu 18 września 2015 r. w Przemyślu na rozprawie sprawy z odwołania H. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o zasiłek c
Czytaj więcej»

III Ua 23/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2015-10-23

Data publikacji: 2016-01-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: W zakres ubezpieczenia rolniczego (wypadkowego) wchodzą także zdarzenia zaistniałe w czasie wykonywania czynności związanych z hodowlą czy uprawą. Do takich czynności należy zabezpieczenie drewna na opał celem przygotowania wody i karmy dla inwentarza.
Sygn. akt III Ua 23/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym : Przewodniczący- Sędzia SSO Bożena Błachowicz Sędzia: SO Józef Pawłowski SO Lucyna Oleszek (spr.) Protokolant st. sekr. sądowy Katarzyna Maziarczyk - Kotwica po rozpoznaniu w dniu 23 października 2015 r. w Przemyślu na rozprawie sprawy z odwołania R. K. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społeczn
Czytaj więcej»

I Cz 67/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2014-04-01

Data publikacji: 2014-04-11

trafność 100%

Sygn. akt I Cz 67/14 POSTANOWIENIE ­Dnia 1 kwietnia 2014 r. ­Sąd Okręgowy w Przemyślu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grażyna Mrozowicz Sędziowie: SO Małgorzata Reizer SO Jacek Saramaga/spraw./ Protokolant: st. sekretarz sądowy Barbara Bełz po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2014 r. w Przemyślu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. N. przeciwko (...) S.A. w W. o świadczenie pieniężne na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego w Przemyślu z
Czytaj więcej»

I Cz 74/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2014-04-29

Data publikacji: 2014-05-22

trafność 100%

Sygn. akt I Cz 74/14 POSTANOWIENIE ­Dnia 29 kwietnia 2014 r. ­Sąd Okręgowy w Przemyślu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grażyna Mrozowicz Sędziowie: SO Małgorzata Reizer SO Jacek Saramaga/spraw./ Protokolant: st. sekretarz sądowy Izabela Skura po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2014 r. w Przemyślu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Fundacji (...) w J. przeciwko R. L. i T. J. o zapłatę na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Rejonowego w Jarosł
Czytaj więcej»

I Cz 162/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2014-06-17

Data publikacji: 2014-08-01

trafność 100%

Sygn. akt I Cz 16214 POSTANOWIENIE Dnia 17 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grażyna Mrozowicz Sędziowie: SO Elżbieta Kwaśny SO Jacek Saramaga (spr.) Protokolant: st. sekretarz sądowy Joanna Żygała po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2014 r. w Przemyślu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku wierzyciela (...) Sp. z o.o. z siedzibą w T. przeciwko dłużnikowi J. B. o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty na skutek zażale
Czytaj więcej»

I Cz 181/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2015-07-23

Data publikacji: 2015-08-19

trafność 100%

Sygn. akt I Cz 181/15 POSTANOWIENIE Dnia 23 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grażyna Mrozowicz Sędziowie: SO Lucyna Oleszek 80 Jacek Saramaga (spr.) Protokolant: st. sekretarz sądowy Iwona Wirkijowska po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2015 r. w Przemyślu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku P. B. (1) z udziałem J. P. , B. S. , W. K. o złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku na skutek zażalenia wnioskodawcy P. B. (2) na post
Czytaj więcej»