Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
463

I C 411/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2013-11-07

Data publikacji: 2014-04-11

trafność 100%

Sygn. akt I C 411/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Saramaga Protokolant: st. sekretarz sądowy Joanna Żygała po rozpoznaniu w dniu 24 października 2013 r. w Przemyślu sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi im. (...) . (...) w P. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł.
Czytaj więcej»

I C 448/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2016-05-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 448/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grażyna Mrozowicz Protokolant: st. sekr. sądowy Marta Dziduch po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2016 r. w Przemyślu sprawy z powództwa T. U. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda T. U. kwotę 141.800 (sto czterdzieści jeden tysięcy osiemset) złotych, z ustawowymi odsetkami za o
Czytaj więcej»

I C 451/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2016-03-03

Data publikacji: 2016-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 451/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2016 Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Saramaga Protokolant: st. sekretarz sądowy Joanna Żygała po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016 w Przemyślu na rozprawie sprawy z powództwa D. A. , T. A. , S. A. przeciwko (...) SA w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda D. A. kwotę 72.500 (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych z ustawowymi o
Czytaj więcej»

I C 526/14

zarządzenie, wyrok

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2015-05-14

Data publikacji: 2015-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 526/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 maja 2015 Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Saramaga Protokolant: st. sekretarz sądowy Joanna Żygała po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2015 w Przemyślu na rozprawie sprawy z powództwa Z. Ś. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I utrzymuje w mocy w całości wyrok zaoczny z dnia 3 listopada 2014 r. sygn. akt I C 526/14, II nakazuje ściągnąć od pozwanego (...) S.A.
Czytaj więcej»

III U 156/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2015-03-18

Data publikacji: 2015-04-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III U 156/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący SSO Anna Kicman Protokolant st. sekr. sądowy Katarzyna Maziarczyk - Kotwica po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2015 r. w Przemyślu na rozprawie sprawy K. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o rentę rodzinną na skutek odwołania K. P. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddzi
Czytaj więcej»

I C 767/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2015-04-09

Data publikacji: 2015-06-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 767/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2015 Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Saramaga Protokolant: st. sekretarz sądowy Joanna Żygała po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2015 w Przemyślu na rozprawie sprawy z powództwa M. M. (1) przeciwko J. M. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę I o d d a l a powództwo, II z a s ą d z a od powódki M. M. (1) na rzecz pozwanego J. M. kwotę 540 (pięćset czterdzieści)
Czytaj więcej»

III U 60/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2016-02-17

Data publikacji: 2016-11-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III U 60/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący SSO Anna Kicman Protokolant starszy sekretarz sądowy Ewelina Kowalska po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2016 r. w Przemyślu na rozprawie sprawy I. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o wysokość emerytury na skutek odwołania I. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddzia
Czytaj więcej»

III U 62/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2016-02-26

Data publikacji: 2016-11-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Dzieci rodzeństwa jako osoby bliskie rolnikowi i pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie posiadają status domownika rolnika, którego praca w gospodarstwie rolnym podlega zaliczeniu do ogólnego stażu ubezpieczeniowego.
Sygn. akt III U 62/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Lucyna Oleszek Protokolant sekretarz sądowy Agnieszka Radochońska po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2016 r. w Przemyślu na rozprawie sprawy J. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o emeryturę na skutek odwołania J. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w R. z dnia 24 list
Czytaj więcej»

I C 1012/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2014-03-13

Data publikacji: 2014-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1012/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Saramaga Protokolant: st. sekretarz sądowy Joanna Żygała po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2014 r. w Przemyślu sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w Ł. przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi im. (...) . (...) w P. o zapłatę I o d d a l a powództwo, II z a s ą d z a od powoda (...) S.A. z siedzibą w Ł. na rzecz pozwanego
Czytaj więcej»

II Ka 142/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2015-06-09

Data publikacji: 2015-06-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: wymierzenie łącznie kary grzywny za trzy wykroczenia skarbowe.
Sygn. akt II Ka 142/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu II Wydział Karny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Marek Zawadzki Sędziowie: SSO Krzysztof Stępień (spr.) SSO Andrzej Sierpiński Protokolant: Grażyna Fedyk przy udziale oskarżyciela publicznego przedstawiciela Urzędu Skarbowego w P. R. S. po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2015 r. sprawy: M. B. - oskarżonej o wykroczenie skarbowe z art. 57 § 1 k.k.s. na skutek apelacji wniesio
Czytaj więcej»