Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
464

I C 448/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2016-05-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 448/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grażyna Mrozowicz Protokolant: st. sekr. sądowy Marta Dziduch po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2016 r. w Przemyślu sprawy z powództwa T. U. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda T. U. kwotę 141.800 (sto czterdzieści jeden tysięcy osiemset) złotych, z ustawowymi odsetkami za o
Czytaj więcej»

I C 451/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2016-03-03

Data publikacji: 2016-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 451/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2016 Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Saramaga Protokolant: st. sekretarz sądowy Joanna Żygała po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016 w Przemyślu na rozprawie sprawy z powództwa D. A. , T. A. , S. A. przeciwko (...) SA w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda D. A. kwotę 72.500 (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych z ustawowymi o
Czytaj więcej»

I C 526/14

zarządzenie, wyrok

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2015-05-14

Data publikacji: 2015-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 526/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 maja 2015 Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Saramaga Protokolant: st. sekretarz sądowy Joanna Żygała po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2015 w Przemyślu na rozprawie sprawy z powództwa Z. Ś. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I utrzymuje w mocy w całości wyrok zaoczny z dnia 3 listopada 2014 r. sygn. akt I C 526/14, II nakazuje ściągnąć od pozwanego (...) S.A.
Czytaj więcej»

I C 544/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2013-12-12

Data publikacji: 2014-01-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 544/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Saramaga Protokolant: st. sekretarz sądowy Joanna Żygała po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2013 r. w Przemyślu na rozprawie sprawy z powództwa M. O. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki M. O. kwotę 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

I C 569/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2013-10-07

Data publikacji: 2014-01-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 569/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 października 2013 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Saramaga Protokolant: st. sekretarz sądowy Joanna Żygała po rozpoznaniu w dniu 7 października 2013 r. w Przemyślu na rozprawie sprawy z powództwa P.P.H.U. (...) spółka jawna z W. Z. D. przeciwko P. M. o zapłatę I zasądza od pozwanego P. M. na rzecz powoda P.P.H.U. (...) spółki jawnej w W. Z. D. kwotę 368.076,48 zł
Czytaj więcej»

I C 574/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2014-10-16

Data publikacji: 2014-12-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt C 574/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2014 Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Saramaga Protokolant: st. sekretarz sądowy Joanna Żygała po rozpoznaniu w dniu 16 października 2014 w Przemyślu na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (...) z siedzibą w G. przeciwko M. L. ­ o zapłatę I zasądza od pozwanej M. L. na rzecz powoda Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
Czytaj więcej»

I C 576/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2015-01-28

Data publikacji: 2015-03-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 576/14 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 28 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grażyna Mrozowicz Protokolant: st. sekr. sądowy Marta Dziduch po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2015 r. w Przemyślu na rozprawie sprawy z powództwa E. K. przeciwko (...) SA V. (...) w W. o zapłatę I z a s ą d z a od pozwanego (...) Towarzystwa (...) w W. na rzecz powódki E. K. kwotę 40.000 (czte
Czytaj więcej»

I C 610/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2015-10-01

Data publikacji: 2016-01-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 610/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 października 2015 Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Saramaga Protokolant: st. sekretarz sądowy Joanna Żygała po rozpoznaniu w dniu 1 października 2015 w Przemyślu na rozprawie sprawy z powództwa N. K. , M. K. (1) , A. K. (1) przeciwko (...) SA V. (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda N. K. kwotę 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy)
Czytaj więcej»

I C 612/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2013-11-07

Data publikacji: 2013-12-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 612/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Saramaga Protokolant: st. sekretarz sądowy Joanna Żygała po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2013 r. w Przemyślu sprawy z powództwa A. B. i J. B. (1) przeciwko R. B. o zapłatę I zasądza od pozwanej R. B. solidarnie na rzecz powodów A. B. i J. B. (1) kwotę 4.226.086,09 zł (cztery miliony dwieście dwadzieścia sześć tysi
Czytaj więcej»

I C 706/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 2016-03-03

Data publikacji: 2016-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 706/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2016 Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Saramaga Protokolant: st. sekretarz sądowy Joanna Żygała po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016 w Przemyślu na rozprawie sprawy z powództwa T. B. (1) , M. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki T. B. (1) kwotę 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami o
Czytaj więcej»